กาลามสูตร 10

posted on 10 Dec 2009 22:12 by aumja24 in Mental-Health

กาลามสูตร 10
ข้อห้ามมิให้เชื่อโดยอาการ 10 อย่าง

๑. มา อนุสฺสาเวน
อย่าเชื่อโดยฟังตามกันมา

๒. มา ปรมฺปราย
อย่าเชื่อโดยเหตุสักว่าตามสืบๆ กันมา

๓. มา อิติ กิราย
อย่าเชื่อโดยตื่นข่าว

๔. มา ปิฎกสัมฺปทาเนน
อย่าเชื่อโดยอ้างปิฎก

๕. มา ตกฺกเหตุ
อย่าเชื่อโดยนึกเดาเอาเอง

๖. มา นยเหตุ
อย่าเชื่อโดยคาดคะเน

๗. มา อาการปริวิตกฺเกน
อย่าเชื่อโดยการตรึกตรองตามอาการ

๘. มา ทิฎฐินิชฺฌานกฺขนกฺขนฺติยา
อย่าเชื่อโดยเห็นว่าถูกตามลัทธิของตน

๙. มา ภพฺพรูปตาย
อย่าเชื่อโดยเห็นว่า ผู้พูดควรเชื่อได้

๑๐. มา สมโฌ โน ครุ
อย่าเชื่อโดยถือว่า สมณะนี้เป็นครูของตน

Comment

Comment:

Tweet

#81 By (190.167.243.11|148.251.92.48, 190.167.243.11) on 2014-09-18 18:02

#80 By (190.167.243.11|148.251.92.48, 190.167.243.11) on 2014-09-18 18:01

#79 By (190.167.243.11|148.251.92.48, 190.167.243.11) on 2014-09-18 18:00

Hello! gkkcdbb interesting gkkcdbb site! I'm really like it! Very, very gkkcdbb good!

#78 By (121.102.107.90|121.102.107.90) on 2014-02-07 03:08

Hello! ecagdfd interesting ecagdfd site! I'm really like it! Very, very ecagdfd good!

#77 By (121.102.107.90|121.102.107.90) on 2014-02-07 03:08

Hello! baecbfa interesting baecbfa site! I'm really like it! Very, very baecbfa good!

#76 By (89.66.91.44|89.66.91.44) on 2014-02-07 03:08

Hello! ddekdak interesting ddekdak site! I'm really like it! Very, very ddekdak good!

#75 By (155.185.19.40|155.185.19.40) on 2014-01-29 17:37

Hello! efdekfk interesting efdekfk site! I'm really like it! Very, very efdekfk good!

#74 By (103.6.237.67|103.6.237.67) on 2014-01-29 17:37

Hello! bggekfg interesting bggekfg site! I'm really like it! Very, very bggekfg good!

#73 By (119.39.32.42|119.39.32.42) on 2014-01-29 17:37

Very nice site!

#72 By eywuwpww (103.7.57.18|195.225.249.77) on 2012-11-11 23:52

Hello! bdecddk interesting bdecddk site! I'm really like it! Very, very bdecddk good!

#71 By roewpepw (103.7.57.18|37.59.235.122) on 2012-11-11 23:50

Hello! degddee interesting degddee site! I'm really like it! Very, very degddee good!

#70 By eweprtpp (103.7.57.18|218.108.168.66) on 2012-06-08 08:35

comment4, nexium prevacid, xanax, zoloft phentermine interactions, neurontin, valtrex, cipro, neurontin, camel cigarette adds, meridia weight loss medication, 40 mg ambien, lipitor antifungal, components of xenical, valium to order, lowest price for xenical, effexor vs zoloft, vermox and constipation, buy levaquin, neurontin definition, cigarettes, mixing paxil with marijuana, valtrex, cafergot 90 pills, side effects of paxil drug, orapred, how much does xenical cost, zoloft, generic for lipitor, meridia with wellbutrin interactions, lasix drug, medicine vermox, can crushed lasix tablet, camel cigarettes, vermox.com, lexapro, taking ranitidine and nexium, finasterid alternova, cipro zithromax order, cipro increased fertility, immediate lasix mix precipitate, camel cigarettes, effexor xr, lexapro experiences, discount cigarette here, lasix, neurontin heat, differnence between xenical and alli, dog in prednisone, propecia,

#69 By cheap cigarettes (212.121.219.1) on 2010-10-20 00:32

comment4, cymbalta overdose, what is reductil, cymbalta, baclofen.com, bactrim, side effects of benicar, infertility clomid, paroxetine free prescription, cheap baclofen, cytotechnology salary, clonazepam klonopin, cheap stromectol, cymbalta.com, clomid, zyloprim allopurinol, stromectol 3 mg, allopurinol without prescription, reductil slimming tablets, paxil, alprazolam drug, paroxetine, allopurinol china in manufacturer, reductil depression, diflucan without prescription online, zolpidem tartrate 10mg, reductil tablets, paroxetine tablets, alprazolam depression, propranolol used for, paroxetine weight gain, buy glucophage, misoprostol, propranolol 80 mg, anemia bactrim cell sickle, glucophage, stromectol 3mg, effects of clomid, baclofen,

#68 By clomid rate success (61.19.205.200) on 2010-10-19 23:06

comment4, viagra fact sheet, xxx adult dating site, new free online dating, Discount Cigarettes, viagra.com, latino dating sites, Adipex, cialis order on, Rimonabant, phentermine 37 5mg, gay bear dating,

#67 By Adipex (62.60.14.1) on 2010-10-19 14:17

comment6, viagra online, adult dating site, adult online dating, cialis levitra vs, viagra without prescription, newport cigarettes homepage, Cialis, rimonabant acomplia, adult dating au, free dating sites, Adipex, viagra, Rimonabant, sex dating web sites, free dating services, Phentermine, gay dating for christians,

#66 By Gay Dating (198.185.241.254) on 2010-10-19 12:43

comment1, order cialis, cialis.com, buy phentermine acomplia, Adult Dating, cialis,

#65 By gay atheist dating (69.172.204.137) on 2010-10-19 11:10

comment6, Online Dating, cialis uk, cialis.com, free adults dating, cialis kaufen.pagina.de link, rimonabant, telephone dating services, order levitra,

#64 By Viagra (59.160.209.67) on 2010-10-19 06:38

comment6, viagra online, cialis levitra viagra, buy adipex, cialis kaufen.pagina.de link, rimonabant,

#63 By viagra (119.82.243.122) on 2010-10-19 00:38

comment4, techno, US and Canadian Cyclists, cialis sales, 2003 cialis levitra market sales viagra,

#62 By levitra 90 pills (84.19.190.64) on 2010-10-18 20:11

comment4, techno, US and Canadian Cyclists, cialis sales, 2003 cialis levitra market sales viagra,

#61 By levitra 90 pills (213.56.92.130) on 2010-10-18 20:10

comment2, how to stop taking ambien, propecia baldness, valtrex drug, effexor, nolvadex xt, generic for valtrex, vermox over the counter, package insert for levaquin, nolvadex, gravergol, valium.com, appecia, cafergot drug, 10mg nolvadex, vermox.com,, effexor xr.com, drinking alcohol with levaquin, levaquin 500mg uses, prednisolone 20 mg, lipitor.com,, lipitor.com, antibiotic cipro, contents of cipro, meridia without a prescription, scabies elimite cream, orapred odt, camel cigarettes, camel cigarette ad, valtrex, ambien, order cipro, valium dosage for cats, order vermox online, lasix, cipro online, meridia website,

#60 By propecia.com (204.169.23.246) on 2010-10-14 22:28

comment4, sniffing lorazepam, klonopin, baclofen medtronic pump, paxil depression, sulfamethoxazole, alprazolam, symptom of clomid pregnancy, female viagra alternative, cytotec effects side, glucophage online, reductil, diazepam online, picture of zolpidem, clomid for man, tetracycline 250 mg, klonopin withdrawl help, paroxetine, alprazolam herbal, zolpidem, mectizan, paroxetine, johnson stevens syndrome tetracycline, buy alprazolam, permethrin 5 elimite pregnancy, alprazolam no perscription, paxil sideeffects, buy reductil, apo-metformin, diazepam.com, alprazolam, cymbalta, antibiotic tetracycline, propranolol, clomid protocol repronex, allopurinol 300mg, klonopin, benicar buy no prescription, propranolol stage fright,

#59 By buy diazepam (83.228.89.210) on 2010-10-14 15:58

comment6, side effects of clomid, diazepam online, zolpidem, cheap fluoxetine, diflucan 150 mg, clomid, female viagra.com, pharmacy zolpidem, cytotechnology hospital job, after clomid i i ovulate stop taking will, smoking diazepam, ivermectin stromectol, order glucophage, inderal james mcgaugh propranolol, buy reductil uk, alprazolam, female viagra 100 mg, alprazolam, cheap zolpidem, alprazolam no perscription, ivexterm, klonopin dosage sleep, tetracycline use, apo propranolol,

#58 By elimite online (94.23.27.55) on 2010-10-14 13:20

comment4, tetracycline treatment, effects prednisolone side, diflucan price, medication dictonary levaquin, how metformin works, 875 875 amoxil amoxil mg mg, acomplia + medication, bactrim effects side, viagra brand buy, nolvadex sale, book female, retin a and usage, buspar for low libedo, fluconazole diflucan, clomid 60 pills, propecia reviews, brocho pack zithromax, buspar, levaquin and biaxin, doxycycline, retin-a, order amoxil, lipitor and alzheimers, tamiflu, lasix kidney failure, 500 antabuse cheap generic mg online order, lexapro, lipitor, floxin, valtrex, rimonabant and zonegran, cytotechnology history, levitra, cheap lexapro, female strong strong viagra,

#57 By levaquin 750 mg (66.129.97.138) on 2010-10-13 16:09

comment5, rimonabant, lexapro.com, pack z zithromax, buspar for depression, cheap rimonabant online, viagra joke, roubac, zithromax side affect, ectasia lasix, retin-a, nexium,

#56 By buy amoxil (61.115.229.74) on 2010-10-13 13:36

comment3, propranolol, Staphcillin, metformin, levaquin dosage, lasix dosage, effects gh nolvadex, amoxil 250mg, cytotec use, propecia online consultation, cialis, doxycycline.com, amoxilina, buy valtrex, innopran xl, seroquel and buspar, nexium on line usa,

#55 By affect levaquin side (174.120.157.69) on 2010-10-13 12:21

comment3, Acomplia, viagra,

#54 By dr drew viagra (210.105.3.131) on 2010-10-13 09:39

comment4, Lasix, Antabuse, cialis, Monodox, Lipitor, Phentermine,

#53 By klonopin vs xanax (173.203.212.114) on 2010-10-13 08:19

comment1, 10 ambien, viagra propecia, camel cigarettes, levaquin antibiotics, neurontin, online cigarettes, Key-Pred, valium depression, levaquin, valium, prednisolone, cipro antibiotic, lexapro and wellbutrin, effexor, generic zoloft canadian medicene, neurontin online, valtrex, xanax, buy meridia, xanax.com, neurontin 682, meridia no rx, xenical,

#52 By cafergot (190.145.85.197) on 2010-10-13 07:09

comment5, reductil for weightloss, sulfatrim s/s, cheap zoloft, baclofen effects side, allopurinol altace, zolpidem and over, fluoxetine 60mg, klonopin, cymbalta withdrawal, hcl propranolol, alprazolam gg 256, bactrim 60 pills, elimite, adverse effects inderal propranolol, cytotechnology, order diflucan cheap, elimite drug, benicar, allopurinol.com, paxil weight gain, cytotechnology hospital job, cytotec, alprazolam, bactrim, order diflucan online, stromectol for scabies, purchase klonopin online, benicar 20 mg,

#51 By benicar 20 mg (173.203.212.114) on 2010-10-13 00:50

comment4, pall mall cigarettes, soma, cheap kool cigs, kent cigarette, free internet dating, asian women dating sites, gay dating website, gay bear dating, bakersfield ca christian dating, duty free cigarettes, asian shemale dating philippines, dating internet, ultram dosage, clonazepam cost, free online dating sites, discount vogue cigarettes, rothmans.com, buy cigarettes, non precription ativan, free internet dating sites, davidoff cigarettes, dunhill cigarette, prozac pms, winston cigarettes contents, exclusive internet dating, weight gain clonazepam, california asian dating,

#50 By dunhill cigarettes (99.192.183.88) on 2010-10-12 14:27

comment1, diflucan.com, lexapro, tamiflu over the counter, levaquin and biaxin, order propecia medication, nolvadex.com, cytotec miscarriage, levitra professional 20mg, Predcor, valtrex, amoxil dosing guidelines,

#49 By metformin no prescription (77.40.48.147) on 2010-10-11 22:21

P3gGlA <a href="http://dhewbldeiyrx.com/">dhewbldeiyrx</a>, [url=http://dzxkgwcetauo.com/]dzxkgwcetauo[/url], [link=http://warlxsmqrhpn.com/]warlxsmqrhpn[/link], http://ljakmsgvzvya.com/

#48 By pdhixqd (123.217.19.70) on 2010-10-11 15:29

7iKgmb <a href="http://rmtvgftorkzo.com/">rmtvgftorkzo</a>, [url=http://yzmdsjmqlgih.com/]yzmdsjmqlgih[/url], [link=http://uxxrbykgepqk.com/]uxxrbykgepqk[/link], http://fgpveaqiuztk.com/

#47 By kbsfjavzka (203.121.36.51) on 2010-10-11 08:05

comment5, acomplia, viagra for women,

#46 By order acomplia online (80.82.45.165) on 2010-10-11 00:57

comment2, cat prednisolone, cheap cigs, baclofen 25mg, coming off lorazepam, discount pall mall cigarettes, online cigs, medicine vermox, cafergot, lasix, benicar pharmacology, neurontin migraine, propecia, what is lexapro, buy rothmans cigarettes, antidepressant prozac, paroxetine hcl 20mg, celebrex generic, clonazepam serotonin, propranolol for anxiety, lorazepam generic, buy reductil, bactrim f, free dating sites,

#45 By snorting ativan (65.46.53.202) on 2010-10-10 19:43

comment5, lasix furosemide, antabuse 30 pills, problems with taking nexium, lexapro, buy viagra, cialis, zolpidem.com, substitute viagra, Prednisone, Propecia, Ambien, Cialis, retin a verkrijgbaar, levaquin and motrin, Clomid,

#44 By order cialis (140.142.35.133) on 2010-10-10 12:42

comment1, adipex, antabuse, compare nexium and prilosec, lexapro, Klonopin, viagra, Alprazolam, Cialis, doxycycline for dog, laws driving valium, zolpidem cost, feline prednisone, ambien, Phentermine, buy retin-a, iquix, rimonabant fat loss, Clomid,

#43 By reductil asutralia (207.87.111.50) on 2010-10-09 23:42

comment2, comment female post viagra, internet dating, vermox mebendazole, drug more prednisone use, pall mall cigarettes, cheap female viagra, xenical, side effects of lexapro, neurontin news, cheap celebrex, shoulder pain and levaquin, fluoxetine, free muslim marriage dating, prozac pulvules and liquid, zoloft, free christian dating service, gay dating service, cigarettes online, clonazepam.com, jewish single dating service, buy uk reductil, faqs effexor, winston cigarettes,

#42 By free dating sites (190.39.206.80) on 2010-10-09 10:05

comment4, bactrim, female leave reply viagra, effexor and side effects, stromectol for scabies, tetracycline, soma sale, diflucan.com, nexium.com, prednisolone, free internet dating uk, baclofen ip.info pump.no site, dunhill, valtrex and pregnancy, order diazepam, valtrex commercials, prozac weight gain, bactrim, paroxetine tablets,

#41 By christian online dating (195.229.241.178) on 2010-10-09 06:01

comment1, viagra sales online, Zolpidem, coping with prednisone, valtrex, levaquin 750,

#40 By Alprazolam (71.170.115.130) on 2010-10-09 03:39

comment5, adipex, albequque in lasix, alprazolam, doxycycline absorption prediction, generic valium pictures, viagra shelf life, get propecia, Ambien, cialis 20mg, levaquin 750mg,

#39 By cialis (117.3.4.67) on 2010-10-09 01:16

comment6, Antabuse, doxycycline.com, buy valtrex, retin-a no prescription, clomid and twins,

#38 By phentermine side effects (41.220.241.74) on 2010-10-08 22:50

comment3, order acomplia, camel cigarettes, retin-a.com, acomplia.com,, zithromax z pack, marlboro cigarettes, online dating seattle, ambien, rimonabant, buy meridia, lesbian sex and dating, doxycycline for acne treatment, cigarettes to buy, levitra.com, valium, 2006 cialis e followup mail march name post subject, valium, viagra, phentermine on line, retin a cream, zithromax, cialis pill, buy meridia,

#37 By low price cigarettes (173.13.189.204) on 2010-10-08 11:22

comment6, acomplia online, viagra,

#36 By rimonabant acomplia (173.8.6.92) on 2010-10-08 04:21

comment5, 1990 lasix price, klonopin discovery, accutane ipledge, alprazolam and driving, cialis, Viagra, Meridia, Reductil, retin-a 0.05%, Clomid,

#35 By Propecia (80.50.137.118) on 2010-10-07 23:09

comment4, alprazolam, cheap cialis, lipitor and als, reductil prozac, Viagra, clomid 50 mg,

#34 By cialis (124.9.8.162) on 2010-10-07 20:35

comment5, remonabent, order viagra,

#33 By cheap viagra (193.137.203.231) on 2010-10-07 18:09

comment2, called drug female new viagra, dating local asian woman, cafergot drug, dating a jewish guy, is tramadol habit forming, benicar lawsuit, novo-tamoxifen, vogue.com, dunhill menthol cigarettes, tetracycline side effects, discount davidoff cigarettes, dating an asian man, clomid, annual cipro company lodge return, free christian dating sites, cytotec and rectal bleeding,

#32 By hairlossrescue.com propecia (195.226.254.210) on 2010-10-07 16:06